לוגו משרד הכלכלה והתעשייה

ויזות חדשנות - על התכנית

מדינת ישראל ידועה בעולם כמקור לחדשנות טכנולוגית, בעלת סביבה תומכת וייחודית ליזמות טכנולוגית וכבעלת מוניטין בינלאומי בתחום התעשייה עתירת הידע, היזמות והחדשנות הטכנולוגית. עד כה, לא ניתנה אפשרות ליזמים מרחבי העולם, לגבש ולקדם מיזמים טכנולוגיים חדשניים בסביבת עבודה ייחודית זו. תרומתם של יזמים זרים למדינת ישראל חשובה ותאפשר, בין היתר, הבאת ידע וניסיון בתחומים בהם קיים מחסור בישראל ובהקמת חברות חדשות בישראל.

על מנת לסייע בהסרת חסמים שונים ולאפשר ליזמים זרים לגבש ולקדם מיזם טכנולוגי בישראל הושק מסלול הטבה ויזות חדשנות אשר יופעל ע"י רשות החדשנות ורשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים ופעילותו מוסדרת במסלול הטבה מס' 28 של רשות החדשנות.

במסגרת התכנית, יזמים זרים יכולים להגיע למדינת ישראל ולקבל ויזת חדשנות אשר תאפשר להם לגבש ולקדם את מיזמיהם במסגרת תומכת לתקופה של עד שנתיים. יזמים זרים שיבחרו להקים חברה בישראל ויקבלו אישור באחד ממסלולי ההטבה של רשות החדשנות יהיו זכאים לקבל ויזת מומחה אשר תאפשר ליזם עבודה בשכר בחברה שהקים לתקופה של עד 5 שנים.

מסלול ההטבה מהווה שיתוף פעולה בין רשות החדשנות ורשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים לצורך מתן ויזות חדשנות וויזת מומחה ליזמים זרים.

לרשימת 12 המסגרות התומכות המאושרות ››

למידע נוסף אודות הגשת בקשה לקבלת ויזת החדשנות ››

*
המידע הונגש לצרכי הסברה ומידע כללי בלבד – בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר אינטרנט זה לבין הוראות החוק, הוראת מסלול ההטבה, הנהליםו\או הנספחים - יגבר נוסח החוק, הוראת מסלול ההטבה, החוקו\או הנספח הרלוונטי.

לחץ להגשת הצעה